Privacyverklaring
Driestroomhuis Kien

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Driestroomhuis Kien B.V. kan persoonsgegevens over u verwerken doordat u deze bij het invullen van het contactformulier op onze website verstrekt. Het gaat om de volgende persoonsgegevens:

  • Voor en achternaam
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • evt. gegevens die u verstrekt in contactformulier.

Waarom Driestroomhuis Kien bv gegevens nodig heeft

Driestroomhuis Kien B.V. verwerkt u persoonsgegevens om via e-mail of via telefoon contact met u op te nemen om op deze manier vraag en aanbod af te stemmen.

Hoe lang Driestroomhuis Kien B.V. de gegevens bewaart

De e-mail en de website van Driestroomhuis Kien B.V. worden gehost bij yourhosting. Als u contact opneemt of de website bezoekt zullen er gegevens worden opgeslagen op de servers van yourhosting.

Driestroomhuis Kien B.V. zal de persoonsgegevens op geen enkele andere manier gebruiken dan de hierboven genoemde wijze. Uw gegevens zullen niet langer dan een maand worden bewaard indien er geen contact met u tot stand komt.

Delen met anderen en in kaart breng en website bezoek

Driestroomhuis Kien B.V. verstrekt u gegevens niet aan anderen. Op de website van Driestroomhuis Kien B.V. worden algemene bezoekgegevens bijgehouden waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van het bezoek. De gegevens worden niet geanalyseerd en worden niet ingezet om de werking of bereikbaarheid van de website te verbeteren.

Gegevens verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien of te verwijderen. U kunt een verzoek tot verwijdering sturen naar gerwin@driestroomhuiskien.nl. Driestroomhuis Kien B.V. zal binnen 4 weken op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Driestroomhuis Kien B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus. De website van Driestroomhuis Kien B.V. maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Driestroomhuis Kien B.V.
Hounsdyk 2
Kvk 69711631
Tel 06 3946 1440
E-mail gerwin@driestroomhuiskien.nl