Opvang voor ouder en kind nabij ons gezin

Is Kien de plek voor jou?

Kien is er voor jonge kwetsbare ouders die door aanleg of omstandigheden ondersteuning nodig hebben bij de verzorging en opvoeding van hun kindje. Vaak is er sprake van licht verstandelijke beperking, trauma of licht psychiatrische problemen. Of een combinatie hier van.

Je kunt niet bij Kien komen wonen als er ernstige agressie speelt of ernstige psychiatrische problemen. Ook als er ernstige relatieproblemen zijn, is Kien niet de plek om te wonen.

24-uurs opvang

Bij Kien is 24/7 begeleiding aanwezig, dus ook als je hulp nodig hebt in de nacht. Er is geen camera-toezicht maar wel zicht en toezicht door voortdurende aanwezigheid en bereikbaarheid.

We komen gevraagd en ongevraagd helpen, om te zorgen dat het goed gaat met je kindje.

icoon wekker

Een dag bij Kien

Het ritme in de dag bij Kien is erg afhankelijk van de ouders die bij ons wonen. Sommige hebben werk of gaan naar school. Anderen zijn thuis. Iedereen maakt zijn eigen dag, met als basisregel; “doen wat goed is voor je kind”.
Lees gauw verder!

Werkwijze

Iedereen die bij Kien komt wonen heeft een zorgplan dat samen met jou en belangrijke mensen om je heen is opgesteld. Kien werkt met jou aan de doelen uit dat plan en betrekt daar zo mogelijk je familie of netwerk bij. We werken altijd samen met andere hulpverleners die bij jou betrokken zijn en ook je aanmelder/gezinsvoogd is aanwezig bij de zorgplanbesprekingen. Zij kunnen ook meelezen met de rapportage in het cliëntportaal waar jij als bewoner natuurlijk ook toegang toe hebt.

Onze manier van werken is oplossingsgericht en gericht op jou en de belangrijke mensen om je heen. De focus ligt altijd op het tot stand brengen van een veilige band tussen jou en je kindje. Dat is een doel waar bij iedereen aan gewerkt wordt.

Na Kien

Als de doelen uit je plan zijn gehaald en je bent klaar voor de volgende “zo zelfstandig mogelijke” stap, dan helpt kien je daarmee.

Uiteraard kunnen we geen woonruimte voor je regelen, maar we ondersteunen wel met het zoeken van een woning. Soms als er geen netwerk is dan helpen we ook bij het regelen van een inrichting in huis, het opknappen van de woning en het verhuizen.

Altijd maken we een plan voor de periode dat je niet meer hier woont. Er is altijd opvolghulp gericht op de opvoeding en soms ook op andere leefgebieden. We doen een goede overdracht en zijn ook nog beschikbaar als er nood is als je niet meer bij ons woont.

Neem contact op met Kien